gototopgototop

Text Size
07 شهریور, 1393
image

بیمه های متصدیان حمل و نقل

بیمه های مسئولیت کارکنان

بیمه های تولید کنندگان کالا

بیمه های سازندگان ابنیه

بیمه های مدنی عمومی

بیمه های حرفه ای

image

بیمه های ریسک های متنوع

بیمه های آتش سوزی

بیمه های مهندسی

بیمه های اتومبیل

بیمه های باربری

سخن مدیریت

زندگي در جهان پرشتاب امروز مخاطرات زيادي به همراه دارد که گاه منجر به زيان هاي غيرقابل جبراني مي گردد، در اين ميان بيمه مکانيزمي است که در آن ريسک (خطر) از اشخاص يا اموال به شرکت هاي بيمه منتقل مي گردد. اين در حالي است که علاقه انسان ها به اطمينان يافتن از تأمين آينده خود و افراد خانواده شان در زندگي متلاطم و پرفراز و نشيب سبب ايجاد بيمه هاي«زندگي» شده است. از اين رو شاهد هستيم در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ميزان استفاده افراد از اين بيمه به عنوان يکي از شاخص هاي اندازه گيري رفاه در جامعه شناخته مي شود.

تماس با ما

تلفن تماس : 09374515294

ارسال پیامک:3000479200479

E-Mail:info@bimehpasargad.org